Ett alldeles för blygsamt förslag

rankings

Så kallade jag intialt min replik på Kåre Bremers inlägg i Curie men texten publicerades till slut under titeln: Ja, låt rankingen styra hela forskningspolitiken. Det som jag fann anmärkningsvärt var inte Bremers förslag på ökad internationalisering, tydligare karriärvägar för yngre forskare eller ökade resurser för grundutbildningen utan att dessa förändringar motiverades av hur svenska universitet placerar sig i globala universitetsrankingar. Bremer, som är väl medveten om rankingarnas brister, argumenterar för att universitetsrankingar blivit så mäktiga att vi inte kan ignorera dem. Han förespråkar således att vi kapitulerar inför en mätmetod som är högst tveksam. Jag menar att vi snarare bör ifrågasätta rankingarnas betydelse och inte låta dessa styra forskningspolitiken.

Foto: Thed van Leeuwen

Annons

Projektstart och bloggstart

Denna månad startar jag upp mitt postdokprojekt: ”Den ´metrifierade´ vetenskapen: Mätandet av kvalité och förändringar i forskningens praktik”. Under tre år ska jag fördjupa mig i hur forskningen påverkas av att alltmer utvärderas med kvantitativa mått. I min ansökan  listade jag en rad av saker som ska uträttas under dessa tre år (ett av dem var faktiskt att starta en blogg!) men om jag kommer nå fram till just dessa ”deliverables” återstår att se.  Mitt huvudsakliga syfte är dock att kritiskt studera användningen av bibliometriska metoder, beroendet av kommersiella citeringsdatabaser och konstruerandet av utvärderingssystem. En central fråga är hur ett ökat fokus på kvantifierbara mått påverkar den enskilda forskaren, men inom ramen för projektet studerar jag också universitetsrankingar och deras roll i att framhäva det excellenta universitet. Globala rankingar av universitet och högskolor publiceras varje år och de får stor uppmärksamhet, men om de verkligen mäter kvalité är högst oklart.

Projektet är finansierat genom en internationell postdok (VR & Högskolan i Borås) och min utländska värdinstitution är Centre for Science and Technology Studies vid Leidens Universitet (CWTS). Där kommer jag ingå i forskargruppen ”Evaluation practices in context” (EPIC) som leds av Sarah de Rijcke.

I bloggen kommer ni kunna följa arbetet med projektet men jag ämnar också ta upp  aktuella forskningspolitiska frågor och forskningsresultat med anknytning till bibliometri och utvärdering av vetenskapen.