Projektstart och bloggstart

Denna månad startar jag upp mitt postdokprojekt: ”Den ´metrifierade´ vetenskapen: Mätandet av kvalité och förändringar i forskningens praktik”. Under tre år ska jag fördjupa mig i hur forskningen påverkas av att alltmer utvärderas med kvantitativa mått. I min ansökan  listade jag en rad av saker som ska uträttas under dessa tre år (ett av dem var faktiskt att starta en blogg!) men om jag kommer nå fram till just dessa ”deliverables” återstår att se.  Mitt huvudsakliga syfte är dock att kritiskt studera användningen av bibliometriska metoder, beroendet av kommersiella citeringsdatabaser och konstruerandet av utvärderingssystem. En central fråga är hur ett ökat fokus på kvantifierbara mått påverkar den enskilda forskaren, men inom ramen för projektet studerar jag också universitetsrankingar och deras roll i att framhäva det excellenta universitet. Globala rankingar av universitet och högskolor publiceras varje år och de får stor uppmärksamhet, men om de verkligen mäter kvalité är högst oklart.

Projektet är finansierat genom en internationell postdok (VR & Högskolan i Borås) och min utländska värdinstitution är Centre for Science and Technology Studies vid Leidens Universitet (CWTS). Där kommer jag ingå i forskargruppen ”Evaluation practices in context” (EPIC) som leds av Sarah de Rijcke.

I bloggen kommer ni kunna följa arbetet med projektet men jag ämnar också ta upp  aktuella forskningspolitiska frågor och forskningsresultat med anknytning till bibliometri och utvärdering av vetenskapen.

Annons