Rankningsspelet: Bli din egen akademiska manager

CM

Kopplingen mellan universitetsrankningar och idrottens värld har gjorts av flera bedömare. Bland annat har Stefan Collini liknat den handel som pågår med akademiker inför olika utvärderingar vid den kommers som sker på marknaden för professionella fotbollsspelare, och rankningshysterin liknas ofta vid ett spel. Tanken på att enskilda forskare kan prissättas och sedan köpas av ett universitet för att stiga i rankningen har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. De mest omtalade nutida exemplen är fall där universitet i Mellanöstern påståtts köpa väletablerade professorer för att stiga i internationella rankningar, men troligtvis finns det liknande exempel på närmare håll. ‘Rankningsspelet‘ kan också bedrivas på andra sätt där resultatet av ett specifikt sätt att ranka framhålls framför ett annat.

Historiskt har det akademiska rankningsspelet bara kunnat spelas av en liten elit av rektorer och andra akademiska ledare, men för alla de som gillar spel av denna typ så finns nu det första managerspelet för akademiker: IDEAS fantasy league. Här kan man genom att värva ekonomer som finns listade i RePEcs: Research Papers in Economics skapa sitt eget drömlag av ekonomer. Spelarna tävlar sedan med sina imaginära ekonomiinstitut och genom att sälja och köpa ekonomer av andra spelare kan man avancera i tabellen (avlidna ekonomer är utom tävlan och man får heller inte värva sig själv). I likhet med fotbollsspel så gäller det här att plocka de ekonomer som man bedömer ha störst chans att utmärka sig, men valuta är inte mål och assist, utan författarskap och citeringar.

Förmodligen bör detta betraktas som ett skojfriskt tilltag, men tyvärr ligger det kanske lite väl nära sanningen för att det ska avfärdas som ett aprilskämt. Att toppforskare ses som ytterst värdefulla spelpjäser i rankningsspelet har vi redan sett exempel på, och IDEAS fantasy league följer logiskt i spåren på den excellenshets som präglar högre utbildning av idag.

Bilden är från Championship Manager (2001)

Annons